програма „Младежта в действие”

                  Дейност 2

 «Eвропейска доброволческа служба»

                           Училищно настоятелство на

ПГТО “Дочо Михайлов”-  рег.№2011-BG-17

Какво е ДОБРОВОЛЕЦ

НАШИТЕ ДОБРОВОЛЦИ

МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ