програма „Младежта в действие”

Дейност 2

«Eвропейска доброволческа служба»

Училищно настоятелство на

ПГТО “Дочо Михайлов”-  рег.№2011-BG-17

Какво е ДОБРОВОЛЕЦ

НАШИТЕ ДОБРОВОЛЦИ

МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ