Училищен учебен план ПГТО 2017-18година

Отчет_2-ro_Тримесечие 2014 година

Правилник за вътрешния ред 2011/2012

Правилник за вътрешния ред в общежитие

План за действия при бедствия, аварии,

катастрофи и пожари

Годишен план

Бюджет _2011  година

Бюджет  2012   година

Отчет І тримесечие 2012,

Отчет_ІІ тримесечие_2012,

Отчет ІІІ тримесечие 2012,

Годишен отчет_2012

Бюджет _2013  година

Отчет  І тримесечие 2013 година

Отчет  ІI  тримесечие 2013 година

Отчет  ІII  тримесечие 2013 година

Годишен отчет_2013

Бюджет  2014  година

Отчет II тримесечие 2014 година

Училищен учебен план ПГТО 2017-18година

Правилник и график самостоятелна форма на обучение

Януарска -2018г.Самостоятелна

Априлска сесия 2018 г. самостоятелна форма

График януарска сесия 2019 г. самостоятелна форма

График самостоятелна подготовка – сесия Април 2019 г.

УУП-ПГТО_2019-2020 година

график януарска 2020- самостоятелна форма

График самостоятелна подготовка Юнска сесия 2020г.

Училищен учебен план за учебната 2020-2021 година

УУП_АНП-8-12клас

УУП_МСС-8-12клас

УУП_ЕМА-10-12клас

УУП_ОПО-8-12клас

САМОСТОЯТЕЛНА-ФОРМА-НА-ОБУЧЕНИЕ 2020-21++

График Януарска сесия 2021г.Доcx

График Априлска сесия 2021 година-самостоятелна форма

УУП-ПГТО-2021-2022++++

График самостоятелна подготовка-януари 2022 г

График самостоятелна подготовка-сесия април-2022г