заповед Прием 2020-2021година

За учебната 2020/2021г. ще се приемат ученици по следните специалности:

“Автоматизация на непрекъснати производства”
“Оператор в производството на облекло от текстил”
“Монтьор на селскостопанска техника”
“Монтьор на електрически машини и апарати”

“Автоматизация на непрекъснати производства”

Завършилият ще може да извършва:

 • монтаж, експлоатация и ремонт на системи за автоматизация;
 • проектиране и настройка за автоматично регулиране под ръководството на специалисти с по-висока квалификация;
 • технически изпитания и контрол при производството на технически средства за автоматизация.

Завършилият придобива:

 • трета степен на професионална квалификация;
 • диплома за средно образование;
 • възможност да работи в предприятия и фирми в областта на енергетиката, машино-строенето, съобщенията и други сфери на промишлеността или да продължи образованието си.
“Монтьор на селскостопанска техника”

Придобилият професията ще може да извършва:

 • агропроизводствена характеристика на почвата и на земеделските култури;
 • демонтаж и монтаж на детайли, възли и агрегати на трактори и автомобили;
 • техническо обслужване на земеделска техника;
 • диагностика и ремонт на селскостопанска техника.

Завършилият придобива:

 • правоспособност за водач на МПС, категория В, Ткт и Твт.
 • втора степен на професионална квалификация;
 • диплома за средно образование;
 • възможност да постъпи на работа на длъжности от областта на селското стопанство или да продължи образованието си.
“Оператор в производството на облекло от текстил”

Придобилият тази професия ще може: да изработва модела на изделието,

 • да уточнява мястото, формата и големината на детайлите;
 • да чертае основни конструкции и моделни разработки на мъжко, дамско и детско облекло от текстил;
 • да изработва шаблони за скрояване на всички детайли на изделието;

Завършилият придобива:

 • втора степен на професионална квалификация;
 • диплома за средно образование;
 • възможност да работи в шевни предприятия, частни фирми и ателиета за шевни изделия и услуги в областта на леката промишленост.
“Монтьор на електрически машини и апарати”

Придобилият тази професия ще може:

 • да разчита конструктивна и технологична документация;
 • да определя изводите на намотките, съпротивлението и др.ел.величини в мрежи за ниско и високо напрежение;
 • да извършва монтаж и демонтаж на ел.машини и апарати;
 • да изработва намотки, магнитопроводи, механични части на ел. машини; текущ, основен и авариен ремонт на ел.машини и апарати.

Завършилият придобива:

 • втора степен на професионална квалификация;
 • диплома за средно образование;
 • може да работи в производствени предприятия и фирми в областта на енергетиката, машиностроенето, съобщенията и други сфери на промишлеността или да продължи образованието си.
Необходими документи:
 • свидетелство за завършено основно образование
 • медицинско свидетелство
 • заявление по образец
График за прием на документи:

1 Подаване на документи за I-во класиране 03.06.20 до 07.06.20

2 Подаване на документи за II-во класиране – служебно

3 Подаване на документи за III-во класиране 24.07.20 до 27.07.20

4 Попълване на незаети места до 01.09.2020г.