„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ обява„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Учене през целия живот”

“Практическо обучение на ученици за успешна професионална реализация”

УСПЕХ –  2012г.

УСПЕХ –  2013г.

ФАР

Леонардо да Винчи

“ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ”

„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

УЧЕНИЧЕСКИ  ПРАКТИКИ

“ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”

Подкрепа за успех – график

Образование за утрешния ден

Европейски корпус за солидарност “Силни сме заедно”

“Практики в европейски предприятия за по-добра професионална реализация”

ПРОЕКТ  №2019-1-BG01-KA102-061794

Националната кампания „Чиста околна среда“

Проект :  “ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА И ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАНИЯТА НА ДЕЦАТА ПО ТЕМАТА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ”

https://knowtheair.bg/live-map/ тук

МОНИТОР