Италия

Испания 

ПРОЕКТ 2012-1-BG1-LEO01-06783

„АТРАКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА

       ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИE”

 През учебната 2012/2013г.в ПГТО “Дочо Михайлов” се реализира проект   2012-1-BG1-LEO01-06783 „АТРАКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ” по програма „Леонардо да Винчи” – Мобилност

Осемнадесет ученици, обучаващи се по професия «Автоматизация на производството»  ще проведат 3 седмична практика в Португалия, гр.Барселос в периода март – април 2013г, осигурена от партньорската организация „Associação Intercultural Amigos da Mobilidade”.

По проекта се провеждат предварителни педагогическа и културна подготовка, обучение по ПОРТУГАЛСКИ език за придобиване на базисни езикови  знания.

На учениците се осигурява пътуването и издръжката за времето на престоя в Португалия и културна програма в свободното време. След приключване на мобилността ще получат сертификати Europass.

от  Тервел до  Барселос