Бюджет 2011

Бюджет 2012

Бюджет 2013

Бюджет 2014

otchet_2-ro_trimes

Отчет 3-то трим.

Годишен Отчет 2014

БЮДЖЕТ   2015 ГОДИНА

Бюджет 2015

Отчет Първо тримесечие 2015

Отчет Второ тримесечие 2015

Отчет Tрето тримесечие 2015

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2015 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 ГОДИНА

годишен отчет бюджет 2016 година

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

отчет бюджет 1-во тримесечие 2017

отчет бюджет 2 тримесечие 2017 г.

отчет бюджет 3-то тримесечие 2017 г.

БЮДЖЕТ 2017- ГОДИШЕН ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ ПГТО 2018 ГОДИНА

отчет Бюджет 1-во тримесечие 2018 година

отчет Бюджет 2-ро тримесечие 2018 година

Отчет бюджет 3-то тримесечие 2018 година

Отчет изпълнение на бюджет 2018 година

БЮДЖЕТ ПГТО 2019 ГОДИНА

Отчет бюджет 1-во тримесечие 2019 г.

Отчет бюджет 2-ро тримесечие 2019 г.

Отчет бюджет 3-то тримесечие 2019 г.

Годишен отчет бюджет 2019 г.

БЮДЖЕТ ПГТО 2020 година

Отчет бюджет 1-во тримесечие 2020г.

отчет бюджет 2-ро тримесечие 2020 година

отчет бюджет 3-то тримесечие 2020

годишен отчет Бюджет 2020 година

БЮДЖЕТ- ПГТО-2021 година

отчет бюджет 1-во тримесечие 2021 година

отчет-Бюджет 2-ро тримесечие 2021 г.

отчет-Бюджет 3-то тримесечие 2021 г.

годишен отчет бюджет 2021 година

БЮДЖЕТ- ПГТО-2022 година

Отчет-бюджет 1-во тримесечие 2022 година

Отчет-Бюджет- 2-ро тримесечие2022