9 МАЙ ДЕН НА ЕВРОПА

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО

САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

УЧАСТНИЦИ:

Славка - Директор

Айлин – пом. Директор

Ипек  -  главен учител

Фатме – Библиотекар

Николета и Силвена  -  З А С

Стелиян и Недко  –  Охрана

  

КАМПАНИЯ

 ” ДА ЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ”

ЗА ВАС АБИТУРИЕНТИ

Някога, много отдавна, представа за времето имало – време на повторяемост, смяна на ден и на нощ, време на пролет и лято, на есен и зима, време циклично.Очаквания еднакви, очаквания за нещо познато.Идвал денят, идвала после нощта, но хората се променяли, нещо се случвало, нещо не се повтаряло.
Разбрали те – хората, че има и друго време, време линейно.Отброяване почнали. Всеки ден минал, оставал назад. Имало днешен ден, имало утрешен. Всеки следващ ден бил с нещо различен, с нещо неповторим…
Пак месец май е, годината 2013, линейно измерена.
Отново мястото също е, ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел.
Актьорите нови са – абитуриентите от випуск 2013, и декорът е нов, и костюмите нови са.И идва ден специален, неповторим – Денят на абитуриента.
Ден на постигнато щастие, ден на път извървян, на първо себеоткриване, първо себедоказване, първо себепостигане, а има в очите сълзи…Защо ли са тези сълзи?
Има усмивки, има прегръдки, има усещане за сбогуване някакво.
Те са пред нас, извървели пътя до съзряването съвместно. Тези актьори, от випуск 2013, доказаха себе си през годините, със своята активност, амбиция, чувственост.
Всички са тук, няма отсъстващи, за последен училищен звън.
Професия „Автоматизация на непрекъснати производства” завършват 24 абитуриенти, от които с отличен успех  18, професия „МСТ” завършват 18 абитуриенти, от които с отличен успех 1,професия „Моделиер-технолог на облекло от текстил” завършват 18 абитуриенти  , от които с отличен успех 6.
Тези млади момичета и момчета доказаха себе си през годините, вземайки участие не само в учебния процес, но и в извънкасните дейности. Тези абитуриенти се включиха в реализираните проекти през годините:
През учебната 2012/ 2013 година в ПГТО „Дочо Михайлов” стартира проекта „Учениски практики”, където се включиха всички 60 абитуриенти. Резултатът беше очакван:
Подобри се качеството на професионалното обучение, създадоха се условия за успешна реализация на учениците на трудовия пазар, улесни се прехода от училище към реална работна среда, създадоха се устойчиви връзки между училището и бизнеса.
От 16.03.2010 до 13.04. 2010 ученици от професионалното направление „Електротехника и автоматизация” провеждат 4 седмична практика в Испания по програма „Леонардо да Винчи”.
От 18.03.2011г. до 10.04. 2011 ученици, обучаващи се по професия „Моделиер-технолог на облекло” провеждат 3 седмична практика в Италия.
От 16.03.2013г. до 09.04. 2013 ученици, обучаващи се по професия „Електротехника и Автоматизация” провеждат 3 седмична практика в Портогалия.
Резултатът: Повиши се качеството на професионалната подготовка в ПГТО „Дочо Михайлов”, осъществи се трансфер на знания, опит и иновативни дейности;
Усъвършенства се езиковата подготовка по английски, испански, италиански и португалски на ползвателите в специфичната професионална област;
Подобриха се комуникативните умения и се обогати  културния мироглед.
Месец май отново е.
Последен училищен звън!
Първи звън на звънецът житейски!
На добър час!