education-whole-life

Проект 2009-1-BG1-LEO1-01724

ПГТО “Дочо Михайлов”

„ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ”

От 16.03.2010г. до 13.04.2010г. 19 ученици от 10, 11 и 12 клас, обучаващи се в професионално направление „Електротехника и автоматизация” в ПГТО «Дочо Михайлов» и двама преподаватели проведоха 4 седмична практика в испански предприятия от енергийния сектор по програма „Леонардо да Винчи”, „Мобилност”, проект 2009-1-BG1-LEO1-01724 „Производство и реализация на енергия от възобновяеми енергийни източници”.

Проектът е финансиран с 56 241.29 евро от Европейския съюз.

Практиката се проведе в най-голямата фотоволтаична централа в Андалусия – Sirius Solar в гр.Гранада във фирма Intec Solar в Торедодекампо и в АC Traductores в Мартос.

Учениците придобиха умения да работят във фотоволтаични централи; да монтират и демонтират слънчеви панели; да изграждат инсталации за загряване на топла вода в бойлер и басеин, чрез слънчев колектор; да планират работата си; да разчитат чертежи и схеми; да установяват повреди в слънчеви колектори с инфрачервена камера; да отчитат получената енергия от фотоволтаичните панели; да работят с различни видове електрически инструменти.

Изпълнението на проекта доведе до:

  • Разширяване на професионалните умения и знания на ползвателите в областта на получаване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници;
  • Повишаване качеството на професионалната подготовка в ПГТО „Дочо Михайлов”;
  • Трансфер на знания, опит и иновативни дейности в областта на „възобновяеми енергийни източници”;
  • Изграждане у ползвателите на професионална култура и стремеж към непрекъснато професионално усъвършенстване в контекста на програмата „Учене през целия живот”
  • Усъвършенстване на езиковата подготовка по английски и испански на ползвателите в специфичната професионална област
  • Подобряване на комуникативните умения
  • Обогатяване на културния  мироглед.

Учениците получиха сертификат от  АC Traductores за проведена практика и Europass мобилност на български и на английски език за придобитите професионални компетенции.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

  • АC Traductores, гр.Мартос – осигури работни места за провеждане на практика в областта на възобновяемите енергийни източници; организира провеждането на практиката, престоя и културните мероприятия.
  • «Интеграл 2005» ООД – участва в предварителната подготовка на учениците, като ги запозна с  производството на слънчеви колектори във фирмата.
  • Община Тервел, подкрепи проекта като предостави рекламни материали за България и община Тервел, които учениците разпространиха в  гр.Мартос;  участва в популяризиране на проекта чрез общинския вестник «Тервел»; участва в провеждането на семинар.

В свободното си време учениците: имаха  възможност да посетят и разгледат забележителностите в Мартос – катедрали, мономенти, фабрика за производство на зехтин; изкачиха близката планина Ла Пения; играха футбол в спортния център с местни младежи и с ученици от Полша, участници в проект „Мобилност”; посетиха най-големите градове в Андалусия – гр.Гранада където разгледаха двореца „Алхамбра” – най-посещаваното място в Испания и старата част на града; в гр.Севиля разгледаха забележителностите с пътуващ открит автобус и видяха процесията, полагаща началото на  великденските празнични шествия; в гр.Кордоба посетиха Мескита де Кордоба (Джамията на Кордоба), преустроена в католическа църква и фламенко шоу; в гр. Малага посетиха средновековната крепост Алкасаба, римския театър; посетиха с учебна цел фирма Баена, която проектира и изгражда фотоволтаични централи.

Ползватели: Айжан Абил, Георги Райчев, Гюлай Халид, Гюнел Кулеш, Гюрсел Алит, Диляна Янкова, Димитър Желязков, Димитър Димитрова, Емануел Дочев, Емин Рубил, Йозджан Сабит, Калиакра Колева, Калоян Денчев, Петър Иванов, Сияна Димитрова, Стелияна Михалева, Труфанка Трифонова, Христина Илиева, Пенчо Стоянов

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Учене през целия живот ”,  финансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПГТО „Дочо Михайлов” -  гр.Тервел и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.