В началото бе словото……..

Училището се прави не от камъните,

с които е съградено,

а от учителя!

40 години професионално образование в община Тервел


e-mail tmt_tervel@mail.bg

9450 гр. Тервел, ул. “Хан Аспарух” 81

+359 5751 2059, факс +359 5751 2509

ФОРУМ СПОДЕЛЕТЕ С НАС